ΕΣΠΑ

Αναμνηστική κούπα με μήνυμα για τη δασκάλα  • 5,80€

Αναμνηστική κούπα για τη δασκάλα με μήνυμα "Χρειάζεται μεγάλη καρδιά για να διδάξεις πολλές μικρές μαζί"
Διαστάσεις 8,2cm άνοιγμα x 9,5cm ύψος